Bio-rewelacje czyli jak działa oczyszczalnia ścieków

Jak ważna jest ochrona środowiska nikogo nie trzeba przekonywać. Lecz sama wiedza nie wystarczy. Dobrym przykładem realizowania postępu jest oczyszczalnia biologiczna. Biologiczne oczyszczanie ścieków polega na zastosowaniu metod biochemicznych w celu obniżenia w ściekach zawartości materii organicznej. Proces może przebiegać w warunkach tlenowych lub beztlenowych i biorą w nim udział mikroorganizmy.

Biologiczne złoża oczyszczają ścieki w cyklu zamkniętym http://oczyszczalnieprimeko.pl, czyli wewnątrz urządzenia i tym różnią się od oczyszczalni tradycyjnych, uzdatniających wodę poprzez system drenażu. Niepodważalnym plusem metody biologicznej jest fakt, że oczyszczoną wodę można ponownie wykorzystać. W zależności od wykorzystanej metody budowane oczyszczalnie różnią się miedzy sobą np. ilością zbiorników i ich kształtem. Niektóre wykorzystują kilka metod na raz. Zawsze jednak efekt końcowy jest taki sam. Czysta woda i satysfakcja dobrze wykonanej pracy.